Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”

Utworzono: 20 grudnia 2017

ryby stronalogo_ue

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 5 „Wspieranie obrotu i przetwarzania”, Działanie 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, na podstawie zawartej w dniu 12-12-2017r. umowy o dofinansowanie nr 00001-6524.4-OR1400002/17.

 

Cel operacji wynikający z umowy o dofinansowanie: „Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu”.

 

Nazwa operacji: „Zakup samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą i agregatem chłodzącym na potrzeby zakładu przetwórstwa produktów rybnych ARTRYB Spółka z o.o.”

 

Okres realizacji operacji: czerwiec 2017r. – czerwiec 2018r.

 

Dane finansowe operacji:

– wydatki całkowite: 207.710,10 zł

– wydatki kwalifikowane: 168.000,00 zł

– kwota dofinansowania: 84.000,00 zł

– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 63.000,00 zł

 

Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładu przetwórstwa produktów rybnych na środowisko oraz przyczynienie się do oszczędności energii. Zostanie to osiągnięte poprzez zastąpienie pojazdu o normie emisji spalin EURO 3 nowym samochodem EURO 6 charakteryzującym się mniejszym zużyciem paliwa i niższą emisją spalin.